تاثیر مصالح در طراحی نما

 

استفاده از مصالح در طراطراحی نما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین متریال هایی که در طراحی نما استفاده می شود باید با یکدیگر هارمونی داشته باشند. از دیگر مواردی که باید در طراحی نما آن را مد نظر قرار داد رنگ مصالحی است که باید در کنار هم قرار بگیرند که رنگ ها با یکدیگر تناسب داشته باشند. طراحی نما باید علاوه بر اینکه باید متفاوت باشد باید هماهنگی مناسبی با ساختمان های اطراف نیز داشته باشد. طراحی نما برای ساختمان های بلند و کوتاه مستلزم رعایت نکاتی می باشد که باید آن ها را با مشورت با متخصصین طراحی نما در نظر گرفت.

طراحی نما

 

یکی از مهم ترین قسمت های طراحی ساختمان طراحی نما می باشد. طراحی نما علاوه بر اینکه نشان دهنده شخصیت ساختمان می باشد، نمای شهری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و زیبایی شهر را نیز به ارمغان می آورد. طراحی نما می تواند به شکل مدرن و یا کلاسیک باشد که می توانید بر اساس سلیقه یکی از آن ها را انتخاب نمایید. البته در طراحی نما علاوه بر سلیقه شخصی باید ارتباط آن را با محیط بیرون را نیز در نظر بگیرید. زیرا ناهماهنگی بین ساختمان ها با طراحی نما به شکل های بسیار متفاوت فضایی شهری را نازیبا کند.